Werkwijze Veritas4u

Veritas4u werkt met diverse methoden op het gebied van coaching. Het is echter wel zo dat er vooral wordt uitgegaan van de methode Oplossingsgericht coachen en verbeter KATA waarbij de belevingswereld en intrinsieke motivatie van de medewerker centraal wordt gesteld. Veritas4u werkt op basis van volstrekte geheimhouding.

Oplossingsgericht coachen

De benadering van oplossingsgericht coachen betekent een bewuste keuze om niet te veel in te gaan op de problemen. Wat werkt wel, wat heeft gewerkt, wat werkte elders, wat gaf nog enig vertrouwen, was er een moment dat het goed ging? Dat zijn de vragen waarmee men aan de gang gaat. Met deze benadering is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en deze methode behoort langzamerhand tot 1 van de meest populaire benaderingen van coaching. Aantrekkelijk is ook dat het een benadering is die veel managers en medewerkers gemakkelijk herkennen en in eigen houding en gedrag opnemen.

Verbeter KATA

De verbeter KATA is een routine om op een creatieve, gerichte en zinvolle manier van de huidige situatie naar een nieuwe situatie te gaan. Het is gebaseerd op een vierdelig model:

  1. Begrijp de richting
  2. Begrijp huidige toestand.
  3. Definieer de volgende doeltoestand.
  4. Werk iteratief naar die doeltoestand toe terwijl obstakels onthult worden waaraan moet worden gewerkt. Dit is ook wel bekend als de PDCA-cyclus.
    In tegenstelling tot benaderingen die proberen het pad te voorspellen en zich te concentreren op implementatie, bouwt de verbeter KATA voort op ontdekking die zich onderweg voordoet. Medewerkers en teams die verbeter KATA gebruiken, leren terwijl ze ernaar streven een doeltoestand te bereiken en passen zich aan op basis van wat ze leren. Hierdoor worden ze meer flexibel en passen ze zich beter aan.

Alle vorderingen van het proces worden vastgelegd in een zogenaamd KATA-coachbord.

Kata Coachbord

Dit KATA-coachbord ondersteunt de medewerker in het vastleggen van de richting, motivatie (zie ook volgend hoofdstuk werken vanuit je WHY), doeltoestanden en geleerde lessen. Hiermee wordt hetgeen geleerd inzichtelijk gemaakt en geeft het de medewerker een gevoel van prestatie en voldoening.

Voor meer informatie over deze methode kun je gaan naar https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Kata.

Werken vanuit je WHY

Veritas4u gaat uit van het feit dat iedere medewerker het in zich heeft om zich zelf te verbeteren. Om te komen tot die verbetering wijst de praktijk uit dat het van belang is te werken vanuit iemand zijn WHY. Die zegt namelijk iets over zijn intrinsieke motivatie. Waarom doet ie de dingen die hij doet. Deze WHY komt uit het simpele maar doeltreffende model van Simon Sinek. In dit model geeft hij aan hoe belangrijk het is om niet te werken vanuit resultaat (wat) maar juist vanuit je motivatie (waarom). Door de WHY van de medewerker te koppelen aan de (bedrijfs)doelen wordt er een sfeer van effectiviteit en authenticiteit gecreëerd waardoor aan de voorwaarden van het te behalen succes wordt voldaan.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT is een vorm van gedragstherapie die mensen helpt op een flexibele manier om te gaan met onaangename gevoelens en negatieve gedachtes (Acceptance) terwijl ze zich richten op wat echt belangrijk is in hun leven (Commitment).

ACT is vooral geschikt voor mensen die op een andere wijze worstelen met negatieve gevoelens, gedachten of herinneringen en daardoor gehinderd worden in hun persoonlijke groei. Door hen te leren hier op een andere manier mee om te gaan verandert de invloed die deze ervaringen op hun leven hebben en ontstaat er ruimte om actief te werken aan een waardevol leven in de vorm van gezondheid, werk, relaties, creativiteit etc.

Bij ACT draait het om:

• Acceptatie (je open stellen)
• Contact met het huidige moment (aanwezig in het hier en nu)
• Waarden (weten wat er toe doet)
• Verbonden actie (doen wat nodig is)
• Zelf als context (puur bewustzijn)
• Defusie (kijken naar je denken)

Neem vrijblijvend contact met mij op